دسته: قطعات تعلیق

بازوی کنترل: 3521.J3

بازوی کنترل: 3521.J3 Source link

 Posted in قطعات تعلیق

بازوی کنترل: 3520.Q5

بازوی کنترل: 3520.Q5 Source link

 Posted in قطعات تعلیق

پیوند تثبیت کننده 54 61 800 02R

پیوند تثبیت کننده 54 61 800 02R Source link

 Posted in قطعات تعلیق

پیوند تثبیت کننده: MR418053

شرح Ref .: MR418053 نام: پیوند تثبیت کننده محور عقب ، راست مدل موتور شاسی…

 Posted in قطعات تعلیق

پیوند تثبیت کننده: 48820-26030

شرح Ref .: 48820-26030 نام: پیوند تثبیت کننده محور جلو ، راست مدل موتور شاسی…

 Posted in قطعات تعلیق

Control Arm:3520.94

Description Ref.: 3520.94 name: Control Arm Front Axle, Left Model Engine Chassis Type CYL year…

 Posted in قطعات تعلیق Tagged , , , ,

Control Arm:4B3 407 151 C

Description Ref.: 4B3 407 151 C name: Control Arm Front Axle, LowerThread Size : M12x1.5…

 Posted in قطعات تعلیق Tagged ,

بازوی کنترل: 3520.P6

شرح Ref .: 3520.P6 نام: کنترل جلو بازوی جلو ، چپ ، پایین مدل موتور…

 Posted in قطعات تعلیق Tagged

بازوی کنترل:22730775

شرح مراجعه: 22730775 نام: محور جلو بازوی کنترل; ترک کرد؛ پایین تر کاربرد CHEVROLET MALIBU…

 Posted in قطعات تعلیق Tagged ,

لینک استابلایزر:54618-AX600

شرح کد: 54618-AX600 نام: استابلایزر لینک محور جلواندازه نخ: M10x1.25 میلی متر طول: 248 میلی…

 Posted in قطعات تعلیق Tagged